Home
50+ years of history
Basses, solids
Acoustics, parts
Epilogue


THANK YOU, and please call again

Een prachtige, enigszins doorleefde 457 met wederom toegevoegde elektronica. Datum in de body: 20.2.1958 maar met halspen, dus samengevoegd na 1960. Heel bijzonder. Een verrukkelijk lage actie en een bijzonder gedefinieerde jazztoon. Een juweel voor de werkende jazzmuzikant die geen behoefte heeft aan een cutaway maar daarentegen juist gecharmeerd is van de bijna vooroorlogse uitstraling van dit instrument.
A type 457 with a wonderful patina, a beautiful old lady indeed! Added electronics. Body date is 20.2.1958 though a trussrod in the neck, so appearently body and neck were joined after 1960. Very distinctive, I think. Nice, low action, and a very defined, crispy jazztone with lots of bottom. A treasure in the hands of a working jazzmusician who does not care about the lack of a cutaway but on the contrary prefers the almost pre-WWII-vibes of this instrument!
Afbeelding van een kop uit 1960, met driehoekig afdekplaatje voor de stelpen in de nek. Gitaren van voor 1960 hadden nog geen halspen. De sterkte moest uit de halzen zelf komen waardoor deze meestal fors zijn uitgevallen. Toch zijn ook deze instrumenten na een grondige afstelbeurt goed te bespelen
This picture shows a headstock from 1960, fitted with a triangular trussrod cover. Guitars and basses prior to 1960 had no trussrod. The strength had to come from the necks themselves, and this was the reason why they were quite solidly built. However, by carrying out the necessary adjustments, these instruments can be made to play very well
The oldest guitar to ever pass through my hands - a Type 460, produced during the period 1952 - 1954. A former owner had covered the whole instrument with a thick layer of dull varnish, and the mother-of-toiletseat ornaments were almost black. After removing the dirt-and-varnish layer, a wonderfully crazed, shiny black finish appeared which gives the guitar a distinguished appearance. A beautiful old lady indeed! Courtesy of Jac. Sibum, Nieuw-Amsterdam
De oudste gitaar die ik ooit tegenkwam en restaureerde - een type 460, gefabriceerd in de periode 1952 - 1954. De hele gitaar was door een vorige eigenaar gesaust met een dikke laag doffe, blanke vernis, en de perloid versieringen waren bijna zwart. Na verwijdering van de vuil-en-vernis-cocon kwam er een prachtig gecracqueleerde zwarte laklaag tevoorschijn die de gitaar een gedistingeerd uiterlijk geeft. Echt een mooie oude dame! Eigendom Jac. Sibum, Nieuw-Amsterdam
We have a modest stock of replacement parts, which include tailpieces, bridges, knobs, tremhandles, PU’s, mounting rings, and logos. Prices on request. For parts not shown, please ask. Maybe we do have what you need!
Ook voeren wij een bescheiden voorraad onderdelen: staartstukken, kammen, knoppen, tremolohendels, PU’s, montageringen voor PU’s, logo’s. Prijzen op aanvraag. Zoekt u iets, vraag me. Misschien heb ik wat u mist